Thanh tra huyện

 

- Địa chỉ:  Khu 4 thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại:

- Email: thanhtra.blm@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1 ChuĐức Khanh
anh tin bai
Chánh Thanh tra               0988825273 khanhcd.blm@caobang.gov.vn

2

Tô Thị Hương 

anh tin bai
Phó Chánh thanh tra 0918 685283 huongtt.blm@caobang.gov.vn
3 Nông Thị Thu Hợi 
anh tin bai
Thanh tra viên 0354280073 hoihtt.blm@caobang.gov.vn


 

Chức năng, nhiệm vụ

A. Vị trí, chức năng

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân với con dấu riêng và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên. Chánh thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Báo cáo kết quả về công tác thanh tra.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra huyện.

4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 324
  • Trong tuần: 14 822
  • Tổng lượt truy cập: 2506743
Đăng nhập