Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:

-  Fax:

- Email: phongnnvaptn.blm@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ban Thanh Tùng

Trưởng phòng

0912 603 475

tungbt.blm@caobang.gov.vn

 2  Dương Thị Thuyên  Phó Trưởng phòng  0948 251 024  thuyendt.blm@caobang.gov.vn
 3  Tòng Văn Thương  Chuyên viên  01238 650 933  thuongtv.blm@caobang.gov.vn
 4  Mã Huy Hồng  Chuyên viên  0987 839 721 hongmh.blm@caobang.gov.vn 
5  Nguyễn Thanh Hải  Chuyên viên  0814 575 468  haint.blm@caobang.gov.vn
6 Nông Thị Sấn Chuyên viên 0914 253 369 sannt.blm@caobang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn;   phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống lũ lụt, bão, quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 367
  • Trong tuần: 14 865
  • Tổng lượt truy cập: 2506786
Đăng nhập