Phòng Dân tộc

 

- Đại chỉ: Khu 4 thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Email: phongdantoc.blm@caobang.gov.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Phan Văn Mạch

Trưởng phòng

0846 880 774

machpv.blm@caobang.gov.vn.

2

Hoàng Văn Đàm

 

Phó Trưởng phòng

0916 893 193

damhv.blm@caobang.gov.vn.

 Chức năng nhiệm vụ

  Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 14 926
  • Tổng lượt truy cập: 2506847
Đăng nhập