Tổng số: 141
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
18/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách 04 công dân từ vùng dịch địa phương, trong nước trở về cách ly tập trung tại khu thu dung điều trị Thái Học nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 680
06/01/2022
19/QĐ-UBND Quyết định kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hộ gia đình tại xóm Nặm Đang, xã Nam Cao
Lượt xem: 717
06/01/2022
2640/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2026
Lượt xem: 675
12/10/2021
2548/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện
Lượt xem: 583
27/09/2021
2526/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 573
24/09/2021
2085/QĐ-UBND Quyết định về việc biệt phái viên chức Hoàng Mai Lan
Lượt xem: 624
12/08/2021
2087/QĐ-UBND Quyết định về việc biệt phái viên chức kế toán Đàm Thị Chính
Lượt xem: 616
12/08/2021
2084/QĐ-UBND Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí Hoàng Văn Sinh
Lượt xem: 556
12/08/2021
2088/QĐ-UBND Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 134, khu 4 thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 604
12/08/2021
2081/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách công dân vào khu cách ly tập trung xã Thái Học
Lượt xem: 565
12/08/2021
12345678910...