Tổng số: 220
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
801/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật
Lượt xem: 0
Tải về 0
800/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật
Lượt xem: 0
Tải về 0
797/QĐ-UBND 24/05/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
796/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Đàm Văn Chung)
Lượt xem: 0
Tải về 0
795/QĐ-UBND 23/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Dương Văn Định)
Lượt xem: 0
Tải về 0
794/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức cấp xã (Nông Thị Hiền, Chủ tịch HND thị trấn Pác Miầu)
Lượt xem: 0
Tải về 0
245/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến nông huyện Bảo năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
790/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng bà Lộc Thị Thài xã Nam Quang
Lượt xem: 0
Tải về 0
791/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng bà Dương Thị Nghiêm xã Yên Thổ
Lượt xem: 0
Tải về 0
696/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cháu Vừ A Sầu xã Mông Ân
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...