Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/BC-HĐND 14/03/2023 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội nhân dân huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
118/TB-HĐND 12/08/2021 Thông báo phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1133
Tải về 2
92/TB-HĐND 19/07/2021 Thông báo Chức danh giới thiệu chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 974
Tải về 4
94/TB-HĐND 19/07/2021 Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 -- 2026
Lượt xem: 1005
Tải về 6
43/ND-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tich HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1055
Tải về 5
45/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban KTXH - HĐND huyện Bảo Lâm khóa V nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 1070
Tải về 4
46/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1060
Tải về 3
48/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1085
Tải về 3
50/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1114
Tải về 2
51/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 1115
Tải về 2
123456