Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
219/NQ-HĐND 16/01/2024 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
220/NQ-HĐND 16/01/2024 Nghi quyết về kế hoạch đầu công ngân sách địa phương năm 2024 huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
221/NQ-HĐND 16/01/2024 Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
222/NQ-HĐND 16/01/2024 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách đia phương năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
126/NQ-HĐND 22/01/2023 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Quảng trường trung tâm huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 388
Tải về 0
131/NQ-HĐND 13/01/2023 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên đia bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 361
Tải về 0
130/NQ-HĐND 13/01/2023 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 387
Tải về 0
132/NQ-HĐND 13/01/2023 Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 364
Tải về 1
133/NQ-HĐND 13/01/2023 Nghị quyết về việc kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 371
Tải về 0
134/NQ-HĐND 01/01/2023 Nghị quyết xây dựng trường Mầm non Thái Học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2023
Lượt xem: 348
Tải về 0
12345