Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
679/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số: 17, 41, 42, 73, tờ bản đồ số 144 tại khu tái định cư cạnh Chợ Nông Sản thuộc khu 2, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
651/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn
Lượt xem: 0
Tải về 0
564/QĐ-UBND 12/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Mông Văn Tuế)
Lượt xem: 0
Tải về 0
554/QĐ-UBND 11/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
533/QĐ-UBND 08/04/2023 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự
Lượt xem: 0
Tải về 0
535/QĐ-UBND 08/04/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện Bảo Lâm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
532/QĐ-UBND 07/04/2023 Quyết định V/v thanh lý tài sản công của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
520/QĐ-UBND 07/04/2023 Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
470/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện Tiểu dự án 1 Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Dự án 7 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-HĐND 30/03/2023 Quyết định Thành lập đoàn giám sát việc quản lý người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456