Tổng số: 2048
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
330/UBND-VHTT 05/02/2024 V/v triển khai công tác dư luận xã hội năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
83/BC-UBND 05/02/2024 Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 0
Tải về 0
333/UBND-VP 05/02/2024 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Lượt xem: 0
Tải về 0
75/BC-UBND 02/02/2024 Báo cáo Kết quả rà soát nhu cầu đầu tư, hỗ trợ cho xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG thuộc Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/BC-UBND 02/02/2024 Báo cáo về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyển sang xã hội hóa trong tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
314/UBND-TP 02/02/2024 V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
313/UBND-NN 02/02/2024 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Lượt xem: 0
Tải về 0
76/BC-UBND 02/02/2024 Báo cáo Về việc rà soát, đề xuất bổ sung vị trí, loại đường phố để xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2025-2029 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
313/UBND-VP 02/02/2024 V/v thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
Lượt xem: 0
Tải về 0
318/UBND-KTHT 02/02/2024 Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...