Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/KH-UBND 08/01/2024 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/QĐ-UBND 08/01/2024 Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự Cụm giáp ranh 04 huyện Bảo Lạc - Bảo Lâm - Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) nhiệm kỳ 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2814/UBND-NN 06/11/2023 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG năm 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp (lần 2)
Lượt xem: 0
Tải về 0
2746/UBND-LĐTBXH 01/11/2023 Công văn về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
2024/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1238/KH-UBND 07/06/2023 KẾ HOẠCH Giám sát sau tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 1
828/QĐ-UBND 03/06/2023 Quyết định về việc kiện toàn thành viên Tổ thẩm định và Bộ phận giúp cho Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 1
817/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định Về việc hỗ trợ đột xuất cháy nhà cho Ông Đặng Văn Păm xã Nam Cao
Lượt xem: 0
Tải về 1
1090/UBND-TNMT 30/05/2023 công văn phối hợp tham mưu trả lời ý kiến nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1107/UBND-KTHT 26/05/2023 Về việc lấy ý kiến về phương án khắc phục ảnh hưởng do thi công nổ mìn để xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
1234567