Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1092/BCĐ IS0 25/05/2023 V/v thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các phòng ban chuyên môn UBND huyện năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1082/UBND-VP 24/05/2023 V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Lượt xem: 0
Tải về 0
793/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng Bà Ma Thị Si xã Nam Quang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1040/UBND-LĐTBXH 19/05/2023 V/v tuyển chọn trẻ mồ côi đưa đi nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật tích
Lượt xem: 0
Tải về 0
293/BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo tình hình tiền lương, xác định quỹ tiền lương và phân phối tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 1 và nhóm 2 tại huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
292/BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư ông Nông Trần Quốc của UBND huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
977/UBND-VP 16/05/2023 V/v thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06
Lượt xem: 0
Tải về 0
720/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định thành lập đoàn Vận động viên
Lượt xem: 0
Tải về 0
948/UBND-TCKH 11/05/2023 V/v chấn chỉnh công tác công khai ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
932/UBND-VP 10/05/2023 V/v công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử tháng 4/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456