Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng huyện Bảo Lâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 131/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng huyện Bảo Lâm năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ công bố hiện trạng rừng huyện Bảo Lâm 2023.pdf