Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
435/PA-UBND 20/02/2024 Phương án sản xuất vụ Xuân 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
697/UBND-NN 12/04/2023 Công văn Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn
Lượt xem: 0
Tải về 0
656/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
682/UBND-NN 11/04/2023 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP)
Lượt xem: 0
Tải về 0
683/UBND-NN 11/04/2023 Công văn phối hợp lựa chọn vùng khảo sát để điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Đông Xuân 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
258/UBND-NN 17/02/2023 Về việc đăng ký nhu cầu giống lúa năm 2023 sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
Lượt xem: 0
Tải về 0
262/UBND-NV 17/02/2023 Công văn: V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2023 ngành Nông nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
231/UBND-NN 15/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư, Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT về lĩnh vực Thủy sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/UBND-NN 07/01/2022 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Lượt xem: 1523
Tải về 1
86/QĐ-UBND 23/01/2017 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 và dự toán năm 2017
Lượt xem: 2102
Tải về 0
12