Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
152/2020/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1364
Tải về 0
153/2020/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh - xã hội năm 2021
Lượt xem: 1138
Tải về 0
154/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 1262
Tải về 1
155/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 1154
Tải về 1
156/2020/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 1217
Tải về 0
157/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021( Nguồn vốn cân đối ngân sách sách địa phương)
Lượt xem: 1218
Tải về 0
158/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết xây dựng trường Tiểu học Yên Thổ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2021
Lượt xem: 1235
Tải về 0
159/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết xây dựng trường mâm non Lý Bôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2021
Lượt xem: 1200
Tải về 0
160/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết về việc tập trung chỉ đạo xây dựng xã Nam Quang đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2021
Lượt xem: 1174
Tải về 0
50/2018/NQ-HĐND 09/07/2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 2225
Tải về 0
12