Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
303/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch tổ chức lễ phát động tết trồng cây 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
290/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
290/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
290/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
305/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa địa bàn Bảo Lâm năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
260/KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Quảng cáo và Thông tin năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
216/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
3289/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
252/KH-UBND 24/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
207/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác Khoáng Sản; giải tỏa các điểm hoạt động khai thác Khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...