Tổng số: 2335
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
193/BC-UBND 29/03/2024 Báo cáo Tình hình công tác quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
818/UBND-TNMT 29/03/2024 V/v rà soát, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các trạm trộn bê tông thương phẩm, trạm trộn bê tông nhựa nóng
Lượt xem: 0
Tải về 0
817/UBND-NN 29/03/2024 V/v triển khai thực hiện Mô hình Nếp cẩm (Khẩu Xiên Păn) trên địa bàn xã Yên Thổ, Thái Sơn.
Lượt xem: 0
Tải về 0
815/UBND-VHTT 29/03/2024 V/v đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng
Lượt xem: 0
Tải về 0
814/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
820/UBND-TNMT 29/03/2024 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giải tỏa, xử lý các điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
164/BC-UBND 29/03/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện tự chủ năm 2023 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP
Lượt xem: 0
Tải về 0
233/BC-UBND 27/03/2024 Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
805/UBND-TP 27/03/2024 V/v thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách thể chế năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
429/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định V/v thanh lý tài sản công của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...