Tổng số: 290
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
308/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
314/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
308/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
309/BC-UBND 24/05/2023 Báo Cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
310/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
312/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 0
313/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
300/BC-UBND 22/05/2023 Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn với chế biến
Lượt xem: 0
Tải về 0
296/BC-UBND 19/05/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia huyện Bảo Lâm năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
295/BC-UBND 19/05/2023 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...