Bảo Lâm: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO BAN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

                   Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã tổ chức giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ phương hướng công tác tháng 7  năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm thực hiện các mặt về kinh tế - xã hội đã đạt một số kết quả:  Lúa gieo cấy 1.173,3ha đạt trên 46% (lúa xuân 390,2/363ha; đạt 107,5%,  lúa mùa 783,1ha/2.187ha, đạt 35,8%); Ngô 5.665,8 ha/5.585 ha, đạt 101,4%; Đỗ tương 80,54/93,5 ha, bằng 81,6%; Lạc 51,05 ha; Trồng cỏ được 130,7/120 ha đạt 108,9%. Trồng cỏ 248,6ha/232ha, đạt 107,1%. Khoai Tây 4,27 ha/2,1ha, đạt 203,33%;Sắn 653,6 ha/365 ha, đạt 179,07%; Mía 29 ha/30 ha, đạt 96,67%; Các loại rau, củ, quả 247,94 ha/207 ha, đạt 119,8% kế hoạch. Trồng gừng được trên 37,4 ha gừng trâu tại xã Quảng Lâm, Thạch Lâm, Mông Ân. Trồng rừng mới được 254,8 ha, đạt 84,93% kế hoạch giao. Mô hình mận máu trồng mới được 1,3ha tại các xã Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Yên Thổ, đạt 137,33%. Tiến hành rà soát cây mẹ và lập kế hoạch chiết cây con để nhân rộng diện tích  mô hình lê vàng, hồng không hạt,  đã thực hiện cấy được 500m2 diện tích Khẩu hom mô hình tại xóm Khau Nình, xã Thái Học. Tiêm Vacxin phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm đúng  theo kế hoạch. Thực hiện phun tiêu độc khử trùng môi trường được 152 xóm/13 xã, thị trấn, tương đương 948.437 m2, cấp được 812 lít hóa chất. Đàn Trâu là 8.273/8.100 con, đạt 102,14%;  đàn Bò 33.655/34.500 con, đạt 97,55%; đàn lợn: 52.579/56.000 con, đạt 93,89%; Gia cầm, thủy cầm: 260.000/335.000 con, đạt 77,61%.  Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện 18,45 ha; số lượng lồng nuôi cá là 35 lồng, với thể tích hơn 2.190 m3, tập trung chủ yếu tại các xã, thị trấn như: Thị trấn Pác Miầu, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Đức Hạnh, Quảng Lâm.

              Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 11.906,398/13.766 triệu đồng, bằng 86,49% kế hoạch. Thu ngân sách được 6.242,866 triệu đồng, bằng 29,94% dự toán tỉnh giao, bằng 29,72% dự toán HĐND huyện giao(trong đó: thu cân đối được 5.658,492/15.148,0 triệu đồng, đạt 37,35% dự toán). Chi đầu tư phát triển được 30.426,082/44.604 triệu đồng, bằng 68,21%; Chi thường xuyên được 274.958,437/544.284 triệu đồng, đạt 50,52% dự toán giao. Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nông thôn nền đường rộng 1,5m được 112/170km, đạt 65,88% kế hoạch.

                   Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI giai đoạn I, năm 2022, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.  Tạo việc làm mới cho 545 lao động địa phương (trong đó có 76 người đi học tập và làm việc tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

              Thời gian tới tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của Tỉnh, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo thời vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI giai đoạn II, năm 2022. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quản lý xây dựng, đô thị, tài nguyên môi trường, bảo đản công tác an ninh, quốc phòng, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đúng theo kế hoạch.

                                            Bế Quang – Bảo Chung

                                              TTVH & TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1002
  • Trong tuần: 33 199
Đăng nhập