Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 07/01/2022
Số ký hiệu văn bản 17/BC-TTCH
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 07/01/2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 07 01 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.pdf