Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bảo lâm khóa 5
Số ký hiệu văn bản 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bảo lâm khóa 5
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Nghị Quyết
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm 41 NQ - HĐND1 (1).PDF