Về việc báo cáo kết quả công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 và kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1175/UBND-NN
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 và kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Duy Chinh
Tài liệu đính kèm vv-bao-cao-kq-cong-tac-thuy-loi-phuc-vu-sx-vu-dong-xuan-2022-2023-kh-sx-vu-mua-2023.pdf