Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 329/BC-UBND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-ct-tcd-kntc-6-thang-dau-nam-2023-chuan.pdf