Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 313/BC-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-thuc-hien-quyet-dinh-1863.pdf