Hướng dẫn về công tác chuẩn bị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Đông y cấp xã, thị trấn và tổ chức Đại hội Hội Đông y huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2023 - 2028
Số ký hiệu văn bản 1026/HD-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về công tác chuẩn bị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Đông y cấp xã, thị trấn và tổ chức Đại hội Hội Đông y huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm 01.-huong-dan-chuan-bi-kien-toan-hdy-xa-tt-va-to-chuc-dai-hoi-hdy-huyen-nhiem-ky-2023-2028.pdf