V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định ủy quyền xác định giá đất cụ thể
Số ký hiệu văn bản 1084/UBND-TNMT
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định ủy quyền xác định giá đất cụ thể
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-y-kien-du-thao-qd-uy-quyen-xac-dinh-gia-dat.pdf