Công văn rà soát, báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
Số ký hiệu văn bản 526/UBND-TCKH
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn rà soát, báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-ra-soat-tinh-hinh-thuc-hien-di-doi-cac-ho-gia-dinh-ca-nhan-da-bo-tri-lam-nha-o-trong-khuon-vien-co-so-nha-dat-khi-thuc-hien-sap-xep-lai-xu-ly-nha-dat-sua.pdf