Thông báo kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 473/TB-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm sthong-bao-ket-luan-hop-trien-khai-thuc-hien-cac-ctmtqg-giai-doan-2021-2025.pdf