Về việc đôn đốc các đơn vị ban hành quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lần 2
Số ký hiệu văn bản 452/UBND-NV
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc các đơn vị ban hành quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lần 2
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-don-doc-xay-dung-quy-trinh-cong-viec-noi-bo-lan-2.pdf