Vv góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Số ký hiệu văn bản 442/UBND-KTHT
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Vv góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vv-gop-y-du-thao-to-trinh-du-thao-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-so-19-2014-qd-ttg.pdf