Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 01/10/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
1169/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 15/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
22425/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
3126/KT&HT-XD
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
4222/CV-KTHT
Ngày bắt đầu: 14/12/2021
Ngày kết thúc: 14/01/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
5221/CV-KTHT
Ngày bắt đầu: 14/12/2021
Ngày kết thúc: 14/01/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
6192/TC-KH
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 26/07/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
718/VP
Ngày bắt đầu: 03/01/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
Danh sách các ý kiến góp ý