Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Bảo Lâm

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Bảo Lâm
Tập tin tải về:
1.Thong bao lay y kien bao lam.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý