Về việc lấy ý kiến các cơ quan, cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án khu đô thị trung tâm bờ phải sông Gâm, thị trấn Pác Miầu tỉ lệ 1/500

Về việc lấy ý kiến các cơ quan, cộng đồng  dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án khu  đô thị trung tâm bờ phải sông Gâm, thị trấn Pác Miầu tỉ lệ 1/500
Danh sách các ý kiến góp ý