V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhận về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu đô thị bờ phải Sông Gâm, khu đô thị trung tâm thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm

Danh sách các ý kiến góp ý