ĐOÀN GIÁM SÁT BAN KINH TẾ - XÃ HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BẢO LÂM

Ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, do ông La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả tổ chức thẩm tra, quyết toán các vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng ngân sách Nhà nước, trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2017 – 2021. Đoàn đã kiểm tra thực tế các công trình hạ tầng Trạm y tế xã Thái Học, chợ xã Thái Sơn, các dự án điện tại xã Lý Bôn và Vĩnh Phong.

Giai đoạn 2017 – 2021, trên địa bàn huyện Bảo Lâm hoàn thành 190 dự án, trong đó năm 2017 là 17 dự án, 2018 là 60 dự án, 2019 là 43 dự án, 2020 là 56 dự án, 2021 là 14 dự án, 89 dự án do huyện làm chủ đầu tư, 101 dự án do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được duyệt là 417 tỷ 430 triệu 781 nghìn 709 đồng. Có 185 hồ sơ đã  phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, bằng 100% số hồ sơ đã được thẩm tra và trình phê duyệt, trong đó hồ sơ duyệt quyết toán thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 84 hồ sơ,  thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 101 hồ sơ, số dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ 05 dự án (04 dự án năm 2020, 01 dự án 2021 là dự án điện sinh hoạt và giao thông nông thôn), 03 dự án hoàn thành nhưng chưa được quyết toán đã có hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính. Các thành viên của Đoàn giám sát đã có ý kiến đánh giá những tồn tại, khó khăn trong tổ chức thực hiện thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn  Nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong công tác thẩm tra, quyết toán các dự án.

Ông La Văn Hồng, thay mặt Đoàn giám sát, ghi nhận những cố gắng trong công tác thẩm tra, quyết toán các dự án, tuy nhiên công tác quyết toán, xử lý công nợ, phê duyệt một số dự án còn chậm, một số công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng chưa hợp lý, gây lãng phí… thời gian tới huyện cần làm tốt hơn nữa công tác  thẩm tra, quyết toán và quản lý, khai thác, sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

Thay mặt Lãnh đạo huyện ông Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, tiếp thu ý kiến, đề xuất của Đoàn, tăng cường ưu tiên quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong thực hiện thẩm tra, quyết toán các dự án còn tồn đọng, lập hồ sơ thẩm tra, quyết toán các dự án mới kịp thời đúng trình tự quy định. Trong vài năm gần đây cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn huyện Bảo Lâm chuyển vùng công tác nhiều, nên bị thiếu hầu hết ở các lĩnh vực, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ nhiều mặt công tác, trong đó có công tác thẩm tra, quyết toán các dự án. Các văn bản về quản lý đầu tư xây dựng, quy định về quyết toán dự án thay đổi nhiều lần, nên việc triển khai áp dụng các văn bản còn lúng túng. Thời gian tới đề nghị tỉnh xem xét để huyện Bảo Lâm tuyển dụng bổ sung thiếu hụt nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

          Bế Quang – TTVH và TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 412
  • Trong tuần: 14 910
  • Tổng lượt truy cập: 2506831
Đăng nhập