Bảo Lâm - Hội nghị triển khai công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở năm 2023

Ngày 14.3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Bảo Lâm kiện toàn, đánh giá những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Mã Thị Trà My, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

anh tin bai

(Đồng chí Mã Thị Trà My - Phó Bí thư TT, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Năm 2022 việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền làm chủ của mình ngày càng đầy đủ và nâng cao, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để có biện pháp giải quyết phù hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo huyện; ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trong năm 2023.

Bảo Chung – Lãnh Trọng

Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 633
  • Trong tuần: 13 112
  • Tổng lượt truy cập: 2309480
Đăng nhập