Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Đề án số 03-ĐA/TU tại xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều 13/5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy tại xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm.

anh tin bai

Bí thư Đảng uỷ xã báo cáo nội dung kiểm tra tại buổi làm việc

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Vĩnh Phong đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm kịp thời, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra các chi bộ, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng chi bộ. Tổ chức 14 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền cho gần 700 cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

anh tin bai

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/7/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021 - 2025; Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các chi bộ trực thuộc, thường xuyên chỉ đạo sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ  đảng viên gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Triển khai các nội dung của Đề án số 03 lồng ghép với các hội nghị triển khai các văn bản mới của cấp trên; tổ chức được 14 hội nghị tại xã và chi bộ thôn xóm cho 198 Đảng viên tham gia học tập. Từ năm 2021-2023 đã kết nạp được 24 đảng viên mới, đạt kế hoạch huyện giao. Thường xuyên củng cố, duy trì 100% xóm có đảng viên, chi bộ…

anh tin bai

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Phong tiếp tục thực hiện quyết tâm, quyết liệt hơn trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ đảng viên nghiêm túc đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; rà soát, thống kê công tác tạo nguồn cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tiếp  dân, đối thoại với công dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng tập trung phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thực hiện: Vi Thịnh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập