Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2023-2028

    Ngày 23/2/2023, Công đoàn bộ phận (CĐBP) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bảo Lâm tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Lâm có tổng số 13 cán bộ đoàn viên người lao động(CBĐVNLĐ). Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận (CĐBP) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2017 đến nay, tổng nguồn vốn đạt trên 360,2  tỷ đồng, tăng 130,1 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay đạt 530,4 tỷ đồng, với 10.420 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 359,6 tỷ đồng, tăng 120,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng từ nguồn vốn địa phương đạt trên 4 tỷ đồng.

anh tin bai

Đối với công tác công đoàn, bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên. Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi do tỉnh, huyện phát động như:“Tìm hiểu An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch covid -19”; “Tìm hiểu Bộ Luật lao động”; Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ  NHCSXH giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, Luật Công đoàn”…

anh tin bai

        Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể: Bám sát chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, phương hướng nhiệm vụ của ngành, đơn vị, Nghị quyết của công đoàn cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chủ động sáng tạo đề ra biện pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; phấn đấu xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh toàn diện trên các mặt hoạt động, góp phần xây dựng Phòng giao dịch ngày càng phát triển; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBĐVNLĐ.

        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐBP NHCSXH huyện Bảo Lâm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí, bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện: Vi Thịnh

Trung tâm Văn hóa và truyền thông Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 12 241
  • Tổng lượt truy cập: 2313467
Đăng nhập