Bảo Lâm: Đảng bộ xã Đức Hạnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Đảng bộ xã Đức Hạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ xã Đức Hạnh có 20 chi bộ xóm, có 1.148 hộ với 5.828 nhân khẩu, trong đó trong đó dân tộc Tày 23 nhân khẩu, Nùng 1.934 nhân khẩu, Mông 2.571 nhân khẩu, Lô Lô 1.300 nhân khẩu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đức Hạnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo và quản lý về mọi mặt kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng… từ năm 2020 - 2022 đã đạt được kết quả khả quan: Tổng thu ngân sách  tăng hằng năm 10%, đạt 100% chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng/người/năm, đạt 50%  (chỉ tiêu cuối nhiệm 25 triệu đồng/người/năm), Sản lượng lương thực 1.876 tấn đạt 72% chỉ tiêu, trồng cỏ bình quân trên 36,2 ha/ 120 ha bằng 30,16% chỉ tiêu nhiệm kỳ), Đàn trâu bò 1.903/3.720 con xấp xỉ 51,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ, lợn 2.190/3.500 con bằng 62,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ, dê 352/800 con bằng 44% chỉ tiêu nhiệm kỳ, trồng rừng 31,16 ha/ 02 năm bằng 31,16% chỉ tiêu nhiệm kỳ, tương đương 79% kế hoạch năm, Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 05% năm đạt 100% kế hoạch năm,  mở đường giao thông nông thôn 03 km, đạt 100% kế hoạch, bằng 60% chỉ tiêu nhiệm kỳ, bê tông hóa 06/06 xóm bằng 100% chỉ tiêu, đến nay đã có 90% số hộ dân có điện lưới (bảo gồm cả số hộ dân tự đầu tư đường dây điện) bằng 91% chỉ tiêu nhiệm kỳ.  Kết nạp đảng viên mới  43/75 đồng chí, bằng 57,33% chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng tổng số đang viên lên 241 đồng chí, hằng năm có 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bằng 100% kế hoạch. Vận động bà con đẩy mạnh phát triển diện tích cây hồi, sa mộc, dầu sở và cây sắn coi đây là cây thế mạnh của địa phương, đồng thời giải quyết việc làm cho thanh niên thông qua lao động tại các công ty trong nước (Than khoáng sản, các khu công nghiệp). Để đạt được kết quả như trên ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ Đảng bộ xã Đức Hạnh đã đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát chương trình trọng tâm của Đảng bộ cấp trên, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch sát với thực tế địa phương. Tuy nhiên do điều kiện tại địa phương diện tích chăn thả bị thu hẹp do trồng cây, đàn trâu, bò xuất bán hằng năm nên khó tăng đàn. Hội nghị đã có 17 ý kiến đánh giá thực hiện nhiệm vụ nửa nhiện kỳ vừa qua, đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ cuối.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm ghi nhận những kết  quả đã đạt được của Đảng bộ xã Đức Hạnh trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, do ảnh hưởng đại dịch covid – 19, nên ảnh hưởng rất nhiều đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới Đảng bộ xã quan tâm tìm giải pháp, hướng đi có kịch bản, kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại như: Thu nhập bình quân đầu người/năm, sản lượng lương thực, đàn trâu, bò, lợn còn đạt thấp. Đổi mới phương pháp, phong cách làm việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, quan tâm đi sâu, đi sát trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng tâm, đồng lòng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng .

Đảng bộ xã Đức Hạnh đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cuối nhiệm kỳ trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng – an ninh… phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đã đề ra.

Bế Quang :TT VH &TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 352
  • Trong tuần: 12 225
  • Tổng lượt truy cập: 2313451
Đăng nhập