Bảo Lâm: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Ngày 10/3, Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 48 học viên tham gia trong đó dân tộc Tày có 20 học viên, Nùng 10 học viên, Mông 08 học viên, Sán Chỉ 05 học viên, còn lại là dân tộc Kinh và Dao. Trong thời gian học tập từ ngày 06/3 đến  ngày 10/3/2023, các học viên đã được  nghiên cứu và học tập các chuyên đề lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Nội dung chương trình được biên soạn ngắn gọn, khoa học, có tính hệ thống khái quát cao, thiết thực với đối tượng. Thông qua nghe giảng và thảo luận đã giúp các học viên có những nhận thức và hiểu biết cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời có nhận thức đúng đắn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục và quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng đảng, nội dung đảng viên cần phấn đấu rèn luyện trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Kết quả về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị có 23 học viên xếp loại giỏi (chiếm 47,91 %); xếp loại khá đạt 15 học viên (chiếm 31,25%) và 10 học viên  xếp loại trung bình (chiếm 20,83%).

Thực hiện: Vi Thịnh

Trung tâm Văn hoá và Truyền thông Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 808
  • Trong tuần: 15 535
  • Tổng lượt truy cập: 2207518
Đăng nhập