Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất và danh mục dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Băng năm 2018 và 2019
Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất và danh mục dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Băng năm 2018 và 2019

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 12 013
  • Tổng lượt truy cập: 2313239
Đăng nhập