PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Địa chỉ: khu 4 thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.885.536

- Email: pgd.blm@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ma Thế Trung

Trưởng phòng

0888.637.688

trungmt.blm@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sỏ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập