Cơ quan ban hành
Tổng số: 195
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2968/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.
Lượt xem: 0
Tải về 0
869/QĐ-UBND 13/07/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1950/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 526
Tải về 6
1865/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, sửa đổi bổ sung lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 646
Tải về 0
2816/KH-UBND 01/11/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 845
Tải về 0
1283/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025"
Lượt xem: 1109
Tải về 4
2451/KH-UBND 26/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1028
Tải về 1
1241/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1056
Tải về 0
1572/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1260
Tải về 1
715/KH-UBND 29/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1893
Tải về 1
12345678910...