Cơ quan ban hành
Tổng số: 6196
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3316/CTr-UBND 01/12/2023 Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về 1
4071/TB-STNMT 29/11/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) tại 17 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 16
0
3776/VP-TTTT 10/11/2023 V/v Thông báo kết quả về việc Đề nghị đăng tải nội dung tham vấn Báo cáo ĐTM Dự án: Cầu và Đường dẫn Nà Ngài xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 61
Tải về 1
2914/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 88
Tải về 7
1485/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đợt 2 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
3025/UBND-NC 07/11/2023 Xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức trong các cơ quan hành chính, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
Tải về 4
3010/HD-UBND 06/11/2023 Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 7
3675/BC-VP 03/11/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
2271/SCT-QLNL 03/11/2023 Xin ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 43
0
3004/CTr-UBND 03/11/2023 Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...