Tổng số: 125
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
160/KH-BCĐ V/v kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trong dịp Lễ hội xuân 2023
Lượt xem: 67
01/02/2023
156/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 71
01/02/2023
153/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 52
01/02/2023
142/KH-UBND Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2023
Lượt xem: 113
27/01/2023
126/KH-BTC KẾ HOẠCH của tổ tài chính vận động, Phân công nhiệm vụ phục vụ Ngày hội văn hoá dân tộc Mông và lễ hội chọi bò năm 2023
Lượt xem: 214
18/01/2023
136/KH Kế hoạch giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 199
17/01/2023
116/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị thông tin, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động Quý I năm 2023
Lượt xem: 217
17/01/2023
111/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2023
Lượt xem: 210
16/01/2023
60/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 156
10/01/2023
51/KH-UBND Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy pháp pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Lượt xem: 149
09/01/2023
12345678910...