Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1613/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 559
22/07/2021
1612/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 564
22/07/2021
1042/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 534
07/07/2021
1222/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 542
08/06/2021
1586/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 1844
01/07/2019
676/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em
Lượt xem: 1816
20/06/2019
165/BC-UBND Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 Số ký hiệu 165/BC - UBND Đơn vị ban hành UBND huyện Bảo Lâm Ngày đến Hình thức Báo cáo Độ khẩn Thường Văn bản Văn bản nội
Lượt xem: 1864
14/06/2019
167/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" theo kế hoạch 3714/KH - UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh
Lượt xem: 1526
12/06/2019
1249/QĐ-UBND Quyết định về việc công bó dịch bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn xã Vĩnh Quang, QuảngLâm, Vĩnh Phong huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 1393
29/05/2019
592/UBND-VHTT V/v Góp ý xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 219/QĐ - TTg
Lượt xem: 1419
28/05/2019
123