Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2066/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 552
09/08/2021
1613/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 560
22/07/2021
1612/QĐ-UBND Quyết định V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 564
22/07/2021
1598/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ DTTS sống trong vùng chưa có điện lưới được hỗ trợ tiền điện Quý II, năm 2021
Lượt xem: 525
20/07/2021
1574/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 526
15/07/2021
1571/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 528
15/07/2021
1563/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 524
15/07/2021
1561/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Bôn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 537
14/07/2021
1566/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 515
14/07/2021
1558/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thổ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 511
14/07/2021
1234