Tổng số: 1949
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2029/QĐ-UBND 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2024/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
2732/UBND-TCKH 01/11/2023 V/v cung cấp thông tin xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
2746/UBND-LĐTBXH 01/11/2023 Công văn về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
2744/UBND-NV 01/11/2023 V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
1750/UBND-TNMT 01/08/2023 công văn về việc đánh giá đề xuất xây dựng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao đông nghành địa chất, khoáng sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
437/BC-BCĐ 01/08/2023 Báo cáo Kết quả hoạt động quý II năm 2023, nhiệm vụ quý III năm 2023 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 1
1803/TB-UBND 01/08/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện Tuần 31 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1831/UBND-KTHT 01/08/2023 Về việc phối hợp, cung cấp số liệu phục vụ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 1
1827/UBND-VHTT 01/08/2023 V/v đề nghị phối hợp khảo sát Quần thể cây Vải cổ thụ xóm Cà Đổng và Quần thể cây Lát cổ thụ xóm Nà Hu xã Đức Hạnh
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...