V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1504/UBND-NN
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm Don doc thu nop Quy PCTT.pdf
Theo doi thu quy 2021.xlsx