Thông báo triển khai thực hiện thu quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2021 trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1359/TB-UBND
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 24/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo triển khai thực hiện thu quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2021 trong năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm TB trien khai thu Quy PCTT 2021-2022.pdf
PL kem theo Thong bao trien khai thu quy.xlsx