Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 10/01/2022
Số ký hiệu văn bản 22/BC-TTCH
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 10/01/2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 10 01 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.pdf