Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 10/01/2022
Số ký hiệu văn bản 22/BC-TTCH
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 10/01/2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 10-01-bao-cao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19.pdf