Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 36/BC-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo THTK CLP nam 2021.pdf